Skip Navigation LinksKultuurweek

​KULTUURWEEK

Doelstellings:
Die doel van die Kultuurweek is
  • om aan al die verskillende dissiplines ‘n platform/geleentheid te gee om op te tree.
  • om te dien as uitstalvenster vir die OHS-Kultuur.
  • om die leerders van die skool op te voed tot waardering vir en ondersteuning van die kunste.
  • om die leerders van die skool op te voed in teateretiket en gepaste teatergedrag.
Die verantwoordelike persone vir elke aand, sal op ‘n jaarlikse basis aangewys word.
 
Die kultuurweek sal in die 3de kwartaal plaasvind.
Die samestelling van elke aand sal as volg geskied:
Maandag:      Klassieke items
Dinsdag:        Eenbedrywe/voordrag/redenaars
Woensdag:    Meer informele items bv. Sêrgroepe
Donderdag:    Gaskunstenaar- indien moontlik.
Daar sal op ‘n gereelde basis bymekaar gekom moet word sodat vordering/probleme bespreek / aangespreek kan word.
 
Vereistes  vir optredes
  • ‘n Belangrike aspek vir die kultuurweek is dat items van ‘n hoë gehalte ‘n geleentheid sal kry.  Daar sal dus ‘n keuringskomitee vir hierdie doel wees.
  • Items moet betyds, ten minste 14 dae voor die tyd aan die Kultuurhoof verskaf word. 
  • ‘n Program vir elke aand moet volledig opgestel en gedruk word.
  • Elke aand se program moet ‘n voorafoefening hê.  Dit is ‘n voorvereiste vir ‘n suksesvolle aand.  Niks word aan die toeval oorgelaat nie. 
  • Die tydsduur van die aande moet  tussen 1½ en 2 uur wees.
  • ‘n Verhoogbestuurder en beligting-en klankspan moet vir elke aand betrek word.