Skip Navigation LinksBlokfluit-ensemble

​BLOKFLUIT ENSEMBLE

 
Personeel Verantwoordelik
Henta Essel, Janelle Brown
 
Visie/Misie
‘n Blokfluitgroep (Hoërskoolleerders) wat saam musiek  maak – sodoende die dimensie van musikaliteit en uitdrukking saam met ander te ontwikkel.
 
Spesifieke Mikpunte
Om musikale, stylgetroue voordragte te kan lewer en ‘n wye spektrum repertorium te kan aanbied.  Om bogenoemde uit te bou en die belangstelling in die instrument (blokfluit) lewendig te hou en te koester.
 
Bemarkingsplanne
Openbare optredes.  Standaard van werk sodanig is dat dit laerskool blokfluitspelers sal aanmoedig om by die hoërskoolgroep aan te sluit.
 
Oefentye/Vergadertye
Oefen elke Woensdag 15:00 – 16:00.  Ekstra oefening word gereël na behoefte.
 
Oefenplek/Vergaderplek
Musiekklas Laerskool Outeniqua
 
Belangrike Datums
Nog geen beskikbaar vir 2014
 
Komitee/Klub/Bestuur/Leierskapontwikkeling
Omdat die groep so klein is, word kwessies aangespreek en almal teenwoordig kan insette lewer.  Besluite word demokraties d.m.v stemming geneem.  Outomaties tree sommige leerders sterker navore. Hul groei en ontwikkel binne beskerming van die groter groep.
 
Ouerbetrokkenheid
Hoofsaaklik emosionele ondersteuning, asook vervoerhulp en verversings by kampe, optredes ens. (finansieël).
 
PRESTASIETOEKENNINGS
Lojale, getroue lid van die groep dwarsdeur die jaar, wat sukses behaal by Eisteddfods en wenners van kompetisies.
 
A. ENSEMBLES (Vokaal of instrumentaal)
a) 80% van oefeninge bygewoon:  Meriete
b) 3 of meer volwaardige optredes:  Meriete
c) Kaleidoskoop: onderhewig aan meriete van kompetisie
 
B. EISTEDDFOD
a) Trofee-wenners:  halfkleure
 
C. JONG MUSIKANTE KOMPETISIE
a) Deelnemers:  meriete
b) Wenners:  halfkleure
 
D. NASIONALE KOMPETISIES
a) Semi-finaal:  volkleure
b) Finale rondte:  volkleure met lourier
c) Onder eerste 3: erekleure