Skip Navigation LinksRedenaars

REDENAARS

 
DOELWITTE:
 • Om aan die leerders 'n geleentheid te gee tot vaardigheidsontwikkeling.
 • Om aan leerders die geleentheid te gee om as persoon te ontwikkel.
 • Om leerders te motiveer om aktueel betrokke te wees.
 • Om logiese en kreatiewe denke te bevorder.
 • Om leerders te leer om onderskeidend te luister en te lees.
 • Om leerders te leer om inligting te versamel, te ontleed en te sintetiseer.
 • Om leerders te leer om eie menings en argumente te formuleer.
 • Om leerders te leer om met selfvertroue ander mense te oorreed, vermaak, in te lig en te motiveer.
 
GELEENTHEDE VIR ONTWIKKELING:
 • ATKV- Redenaarskompetisie ( 5 juniors/ 6 seniors)
 • Young Communicator's Award (Anglo American/Sowetan)
 • Graadkompetisies in Engels en Afrikaans.
 • George Kunstefees
 • Outeniqua Onvoorbereide Redenaarskompetisie
 
ATKV-REDENAARSKOMPETISIE:
 • Interne oop kompetisie waartydens 5 juniors en 6 seniors gekies word om die skool by die streekskompetisie te verteenwoordig.
 • Die inskrywingsgeld per kind word deur die skool betaal.
 • Daar word in die begroting voorsiening gemaak vir reis- en verblyfkoste van leerders wat na die half- en eindronde deurdring.
 • Die streekskompetisie word die afgelope klompie jare deur ons skool aangebied.
 • Die ATKV stuur vroeg in die jaar 'n handleiding na skole waarin riglyne en voorskrifte vir die kompetisie uiteengesit word.
 • Die ATKV skryf elke jaar temas voor waaruit leerders dan 'n onderwerp formuleer.
 
YOUNG COMMUNICATOR's AWARD:
 • 'n Engelse Tweede Taal-kompetisie.
 • Dit word deur die plaaslike DISTRIKSKANTOOR gereël. Die vakadviseur vir Engels is in beheer.
 • Twee of drie leerders mag aan die plaaslike kompetisie deelneem.
 • Deelnemers ontvang opleiding voor hul deelname.
 
GRAADKOMPETISIES IN ENGELS EN AFRIKAANS:
 • Deur die jaar word daar in die Afrikaans- en Engelsklasse goeie sprekers geïdentifiseer en dan word daar in die 3e en 4e kwartale kompetisies in elke graad gehou.
 • Kontakpersoon: me. L. Pretorius
 
OUTENIQUA ONVOORBEREIDE REDENAARSKOMPETISIE
 • Hierdie kompetisie is oop vir alle skole in George en omgewing.
 • Leerders moet 'n toespraak in Afrikaans lewer.
 • 'n Onderwerp en leesstof word voorsien.
 • 'n Uitnodiging word vroeg in die jaar na alle skole gestuur.
 • Beoordeling word op die ATKV se beoordeelstaat gedoen.
 • Daar sal 'n junior en 'n senior kompetisie wees.
 • Dit vind op twee opeenvolgende aande plaas.
 • Daar is begroot vir pryse vir die wenners en geskenke vir die beoordelaars.
 • Daar word van 6 beoordelaars oor die twee aande gebruik gemaak.
 • Venue: personeelkamer OHS
 • Kontakpersoon: me. L. Pretorius
 
VERANTWOORDELIKE PERSONE:
 • Mej. M.J. Smith – organiseerder. Help leerders met die skryf van toesprake. Help met die reël van die ATKV-streekskompetisie. Organiseer Outeniqua Onvoorbereide Redenaarskompetisie. Tree op as beoordelaar by streek- en halfeindrondes van die ATKV-kompetisie.
 • Mev. A.G.Louw – Organiseerder van die ATKV-streekskompetisie en semi-finaal in Suid-Kaap.
 • Mev. L. Pretorius: Organiseer graadkompetisies.
 • Mev. L. Pretorius: T. Haupt en S.van Niekerk : ATKV beoordelaars.
PRESTASIETOEKENNINGS
 
MERIETETOEKENNING:
Dit word gemaak aan leerders wat die skool in enige kompetisie verteenwoordig of wat in ‘n interne kompetisie onder die eerste 3 eindig.
 
HALFKLEURE:
Dit word gemaak aan leerders wat in ‘n plaaslike (dorp) kompetisie onder die eerste drie eindig, bv. George Kunstefees.
 
VOLKLEURE:
Ditword gemaak aan leerders in grade 10, 11 en 12 wat die Suid-Kaap in ‘n  kompetisie verteenwoordig, bv. die halfeindrondtes van die ATKV-kompetisie en die Young Communicators’ Award-kompetisie.
 
JUNIOR KLEURE:
Dit word gemaak aan leerders in grade 8 en 9 wat die Suid-Kaap in ‘n kompetisie verteenwoordig, bv. die halfeindrondtes van die ATKV-kompetisie.
 
VOLKLEURE MET LOURIER:
Dit word gemaak aan leerders wat aan die nasionale eindrondtes van kompetisies deelneem.
 
EREKLEURE:
‘n Leerder ontvang erekleure wanneer hy/sy onder die eerste drie in ‘n nasionale kompetisie eindig.

 
 
Uitslae:
 
2017
 
ATKV nasionale redenaars en debat finaal
Die redenaars en debat-leerders wat op 11 en 12 Augustus aan die nasionale finaal van die ATKV se redenaars- en debatskompetisies deelgeneem het.

 
Voor: Elizma Beyleveldt ( senior redenaars onvoorbereid); Melissa Vorster (senior debat); Mia Clark (senior redenaars voorbereid); Emma Cronje (junior debat).
Agter: Rhodé Ferreira (junior debat); Dihan Goussard (senior debat); Michael Bezuidenhoudt (senior debat); Hannro Muller(junior redenaars onvoorbereid en junior debat).
Afwesig: Dawid Fölsher (senior debat)

 

 
ATKV redenaars semi-finaal uitslae: 3 Kwaggas deur na eindrondte
Ons redenaars het 3 van die 4 afdelings vir Huistaal Hoërskole gewen:
Senior voorbereid: Mia Clark
Senior onvoorbereid: Elizma Beyleveldt
Junior onvoorbereid: Hannro Mulder. Rhodé Ferreira 3e en Miané Swanepoel 4e.
Die eindronde is in Goudini op 10 Aug.
 
 
Redenaars na ATKV redenaars semi-finaal in P.E. op 2 Junie 2017

 
Agter: Hanro Muller; Lu-Marie Groenewald; Jacques Voigt; Miané Swanepoel.
Middel: Elizma Beyleveld; Rhodé Ferreira; Mia Clark; Inge Steyn; Emma Cronje.
Voor: Marchell Barnard; Cherissa Smal.


 
 

 

 
2016 Argief


 

ATKV REDENAARS:

Baie geluk aan die volgende redenaarsleerders wat na die ATKV se nasionale finaal deurgedring het:

Hanro Müller en Rhodé Ferreira.

Kwaggaland is baie trots op julle!


 

Die volgende leerders het deurgedring na die Semi-finaal van die ATKV redenaars kompetisie op 20 Mei 2016 by Hoërskool Outeniqua.

 

AFDELING: GRAAD 8-9 HUISTAAL – SLEGS VOORBEREID

Mia Clark                gr. 9
Rianli Badenhorst   gr. 9


 

AFDELING: GRAAD 8-9 HUISTAAL – SLEGS ONVOORBEREID

Christel Smook        gr. 9
Emma Cronje           gr. 8
Hanro Muller           gr. 8
Rhodé Ferreira         gr. 8
Zoë Gilliomee          gr. 9


 

AFDELING: GRAAD 10-12 HUISTAAL – SLEGS VOORBEREID

Simoné Heyneman        gr. 11
Simoné van Niekerk      gr. 11


 

AFDELING: GRAAD 10 - 12 HUISTAAL – SLEGS ONVOORBEREID

Amoreen Engelbrecht   gr. 10
Elizma Beyleveld           gr. 10
Jacques Voigt                gr. 11


 


 

Agter: Zoë Giliomee; Mia Clark; Simoné Heyneman; Jacques Voigt; Emma Cronje.
Voor: Christel Smook; Rianli Badenhorst; Hanro Muller; Rhodé Ferreira; Simoné van Niekerk.
Afwesig: Amoreen Engelbrecht; Elizma Beyleveld. 

 

Baie geluk!