Skip Navigation LinksSêrgroepe

Sêrgroepe:  "For the love of music"

DOELWITTE
Visie:
 • ‘n Tradisie van sêrgroep sang van ‘n hoë standaard vir seuns en meisies te vestig.
 • Leerders met talente in sang en vermaaklikheid te laat ontwikkel en blootstelling te gee.
 • Optredes van hoë gehalte by ‘n wye verskeidenheid van funksies en geleenthede voor te hou.
 • Leerders te bemagtig om as leiers en afrigters op te tree.
 • Kreatiwiteit in ‘n ontspanne omgewing aan te moedig
Missie:
 • Vestiging van ‘n sterk sêrgroep vir seuns en dogters ( vanuit die onderskeie koshuise)
 • Goeie leiding en afrigting van die onderskeie sêrgroepe
 • Geleenthede waar die groepe kan optree
 • Moontlike sêrkompetisies
 KRITERIA en WERKSWYSE
 • Leerders word aangewys wat as leiers vir die sêrgroepe sal optree
 • Die leiers is verantwoordelik vir:
  • Reël van oefeninge
  • Reël van kleredrag tydens optredes
  • Reël van oudisies
 • Afrigters word aangewys en sal verantwoordelik wees vir:
  • Elke oefening
  • Verwerking van musiek vir sêrgroepe
  • Opwarming van stemme
 • Sêrgroepe moet tussen 10 en 18 lede hê
 • Aanvanklik moet die groepe net seuns of net meisies hê, maar by geselliger geleenthede kan samesang toegepas word ter wille van genot
 • Groepe moet verkieslik onbegeleid optree.
SêR-OPTREDES
 • Enige groep van 10 – 18 leerders kan inskryf
 • Ons hoop vir ses groepe in die toekoms:
- Senior meisies
- Senior seuns
- Junior meisies
- Junior seuns
- Gemengde groep ( senior meisies en seuns)
- Gemengde groep van meisies ( junior meisies en seuns)
 • Elke groep kry ‘n tema waarvolgens hulle liedjies gaan kies, bv. liefde
 • Twee items moet voorberei word vir ‘n optrede
 • ‘n Item kan uit meer as een liedjie (Afr/Eng) bestaan bv. ‘n “medley”
 • Die optredes sal die volgende insluit:
  • Ligte musiek by funksies indien benodig word
  • Kultuuraande
  • Koshuise bv. sing vir die geesbeker
  • Moontlike optrede by OHS talentaand