Skip Navigation LinksVisie-en-Missie

​Visie en Missie

 

Hoërskool Outeniqua


SEDERT 1923

Visie:

Hoërskool Outeniqua is 'n openbare skool wat daarna streef om:

waardegedrewe, gebalanseerde en kwaliteit opvoeding aan leerders te bied en

hulle as verantwoordelike en trotse landsburgers voor te berei.

Missie:

Ten einde ons visie te realiseer, sal die volgende uitgevoer word:

  • Die  volgende waardes moet  in die saal, in die klas, op die sportveld en op die kultuurakker beskerm en gekweek word en deur opvoeders voorgeleef word: integriteit, lojaliteit, respek, eerlikheid, diensbaarheid, vriendelikheid en betroubaarheid.
  • Ten einde gebalanseerde opvoeding aan leerders te bied, sal  akademie die hooffokus dra soos in alle openbare skole. Daarnaas sal daar ewe veel ontwikkeling- en prestasiegeleenthede in kultuur en sport aangebied word. Geestelike, fisiese en emosionele versorging sal beskikbaar wees vir leerders en opvoeders.
  • Die skool se opvoeders sal professioneel optree en aantrek, voorbereid klas toe kom, kwaliteit lesse, take, toetse en vraestelle aanbied en hul buitemuurse en administratiewe verpligtinge stiptelik en met toewyding afhandel. Hulle sal buitemuurse aktiwiteite gebruik vir die holistiese ontwikkeling van die kind. Deugde, waardes en lewensvaardighede sal daar gekweek word.
  • Daar sal van leerders verwag word om verantwoordelikheid te neem vir hulle akademiese werk terwyl selfwerksaamheid en selfbestuur aangemoedig sal word. Leerders sal deur buitemuurse aktiwiteite holisties opgevoed word in deugde soos spanwerk, deursettingsvermoë, mededeelsaamheid, sportiewe gedrag en die kuns van wen en verloor.
  • Die waardes van die grondwet sal beskerm word en in die gedragskode van die skool vervat word. Die gedragskode sal berus op die waardes wat deur ons skool hoog geag word. Dit sal berus op die grondbeginsel en lewensreël dat die individu verantwoordelikheid vir sy eie gedrag aanvaar en dat sy vryheid en regte gepaard gaan met verantwoordelikhede en die inagneming van ander se regte. Sodoende wil ons verantwoordelike landsburgers kweek.

KWAGGAS VIR KWALITEIT!​