Skip Navigation LinksLeierskap

​Leierskap

Die Verteenwoordigende Raad van Leerders (VRL) staan ook bekend as die Kwaggaraad.

Die VRL vergader elke Woensdag van 14:10 tot 15:00

Komitees vergader elke Donderdag van 14:10 tot 15:00

Die Kwaggaraad (VRL) vir 2016


Agter vlnr: Mnr CP Vorster (skoolhoof), Jané Neethling (hoofdogter), Morné du Preez, Janneke Agenbag, Bennett Nortje, Jacobus Jacobs, JP "Skaap" Stoffberg, JP Duvenage, Frans van den Heever, Marco Kirstein, Levin Miller (hoofseun)

2de ry van agter vlnr: Ruan Bloem, Emma Engelbrecht, Furlin Opperman, Joshua Reid, Franco "Tollie" Boshoff, Thomas Fouché, Lené Conradie, Charlize Theron

3de ry van agter vlnr: Melissa Loubser, Emme Pretorius, Lee Miller, Adri Uys (onderhoof dogter), Cornèl Engelbrecht (onderhoof seun), Lissa Fourie, Louis Fechter, Kristi Gouws, Mev B Barkhuysen (VRL hoof)

Voor vlnr: ​Rentia Fourie, Ilse-Marie Holtzhausen, Melissa Vorster, Leighthon Smart, Janél van Jaarsveld, Bianca Aucamp, Nadia van Niekerk, Christ​el Smook, Louise de la Bat


Graad 8 VRL lede vir 2016
Vlnr Emma Cronjé (8A), Nikita Labuschagne (8C) en Charles Jackson (8B).Algemene Beginsels wat die VRL onderlê

  • Die VRL sal die beginsels van demokratiese bestuur nastreef.
  • Elke leerder sal deur die VRL verteenwoordig word.
  • Daar sal teen geen leerder onbillik gediskrimineer word nie.
  • Die VRL sal ten alle tye op 'n verantwoordelike en verantwoordbare wyse optree.


Doelwitte van die VRL

Die algemene doelwitte van die VRL sal wees om:

  • eenheid te bou tussen leerders van die skool
  • die behoeftes van alle leerders in die skool aan te spreek
  • leerders ingelig te hou omtrent gebeure in die skool en gemeenskap
  • goeie verhoudinge te bevorder binne die skool tusen leerders en onderwysers, en tussen leerders en nie-onderrigersoneel


Portefeuljes


Dagbestuur - Me B. Barkhuysen
Leerdersake en -behoeftes - Me V. du Toit
Akademie - Mnre R. Ehlers en N. Blom
Sosiale Funksies ("Events") - Me Y. Pienaar
Dissipline - Mnr M. Oosthuizen
Skooltrots - Me M. Eygelaar
Media: Intern - Me I. de Waal en E. Stronach
            Ekstern - Dr F. Joubert
Dienslewering - Me A. Louw
Waardes/Houdings/Welsyn - Me E. Rautenbach


Argief van vorige inligting