Skip Navigation LinksKwagga-Trust

​​Kwagga Trust

“UIT KWAGGAS VIR KWAGGAS”

 
Die Kwagga Trust is in 2002 gestig deur ‘n aantal Oud-Kwaggas met die volgende  uitsluitlike doelstellings :
·        om ‘n Finansiële basis te skep vir die handhawing en uitbouiing van onderwysstandaarde
·        Leerders met uitstaaande akademiese-, sport en kultuurprestasies finansiëel te ondersteun
·        Leerders met meriete wat dit finansiëel benodig , te ondersteun
·        Kwaggas wat hulle in die onderwysberoep wil bekwaam beurse te gee
·        Die daarstelling van sport- en kultuurfasilieite
·        Fondse vir tegnologiese ontwikkeling beskikbaar te stel
 
( Beurse word toegeken op grond van meriete, finansiële verdienste en die behoeftes van die skool)
 
Die Trust het reeds 276 lede wat persoonlik reeds meer as R2.1  miljoen tot die Trust bygedra het. Die kategorie donateurs is Weldoeners R20 000+, Nobilitat Donateurs R10 000, Stigter Donateurs R5 000, Kwagga 2000 (R2 000), en Kwagga 1000 (R1 000). Hierdie donateurs het volle insae in die finansiële state van die Trust.
 
Die Trust word beheer deur ‘n  Raad van Trustees ( uit die geledere van Trust donateurs), wat waak oor die besteding van gelde deur die Trust ontvang. Die Trustees vergader gereeld om die belange en uitbouing  van die Trust te bespreek. Die enigste begunstigdes van die Trust is die Hoërskool Outeniqua, die personeel en leerders van die skool.
 
Alle gelde ontvang van borge word aangewend volgens die voorskrifte van die borg. Die borg ontvang wel ‘n finansiële voordeel in die vorm van ‘n belastingaftrekking.
 
Danksy die goedgesindheid van borge kan ons spelersdrag voorsien aan alle eerstespan spelers wat insluit Hokkie (Seuns), Hokkie (Dogters), Netbal, Rugby, Muurbal, Krieket, Top 10 Atletiek, Skaak en Tennis. Klere word aan onder ouderdoms-groepe voorsien soos geskenk deur borge.
 
Vir enige skenking of navrae oor die Trust kontak ons by kwaggatrust@outeniqua.co.za