Skip Navigation LinksKwagga5000

​Wat is die Kwagga5000?

 

Dit is ’n dinamiese projek:

• Om die OUTENIQUA DROOM uit te leef; Roem van skole, bron van lig.

• Om verbintenisse  met die diverse KWAGGA-FAMILIE (Oud Kwaggas, oud-onderwysers, ouers en ondersteuners te versterk) )

• Om mense BETROKKE te kry by die opvoeding van ons kosbare jeug: ons toekoms!

• Om ’n tuiste te bied waar oud-leerders en ondersteuners inligting kan deel;

• Om nuus oor Oud Kwaggas te deel;

• Om ’n ONDERSTEUNINGSNETWERK te skep vir Oud Kwaggas en ondersteuners van die skool;

• Om ’n verantwoordelikheidsin en ’n “KULTUUR VAN TERUGPLOEG” teenoor die skool te kweek;

• Om aan die visie KWAGGAS VIR KWALITEIT  en DIE SKOOL VIR ELKE KIND gestalte te gee;

• Om ’n volhoubare finansiële aksie te loods tot voordeel van die skool.

 

FUNKSIONERING VAN KWAGGA5000:

• KWAGGA5000 is deel van die OUTENIQUA100 wat vrywillig en sonder vergoeding gedryf word deur die personeel, ouers, Oud Kwaggas en ondersteuners van die skool tot voordeel van die Hoërskool Outeniqua.

• KWAGGA5000 word gekoördineer en
geadministreer vanuit die Hoërskool Outeniqua
Bemarkingkantoor.

• Die fondse word deur die KWAGGA TRUST bestuur en beheer.

• Die aanwending van die geld wat jaarliks deur die Kwagga Trust aan die skool geskenk word, word deur die BEHOEFTE- EN BEGROTINGS- KOMITEE van die skool op ’n deursigtige basis hanteer. Hierdie komitee is verteenwoordigend van die Raad van Trustees van die Kwagga Trust, die Beheerliggaam, die Bemarkingskantoor en die volle Senior Skoolbestuur van die Hoërskool Outeniqua.

• KWAGGA5000 vervang nie die bestaande projekte en funksies van die KWAGGA TRUST nie.

• Om honderdmiljoenrand te genereer teen 2023 wanneer HOëRSKOOL OUTENIQUA100 jaar oud is.

 

FONDSE VAN DIE KWAGGA TRUST WORD SOOS VOLG AANGEWEND:

FASILITEITE

Akademiese fasiliteite
Sportfasiliteite Kultuurfasiliteite

PERSONEEL

Beurse AAN onderwysstudente
JEUGONDERWYSERS

Kwaliteit en voldoende personeel

 

LEERDERS

Tersiêre studiebeurse

Meriete

BEURSE

BEURSE VIR BEHOEFTIGHEID

VOORDELE VIR DIE LEDE VAN DIE KWAGGA TRUST
• U naam verskyn op die ererol van die Kwagga Trust.

• U ontvang ’n Lidmaatskapkaart met u unieke nommer wat u GRATIS toegang tot alle sport
 byeenkomste en kultuuropvoerings (bespreking hier verpligtend) bied.

• U ontvang ’n spesiale geskenk van die Kwagga Trust.
• Web-tuiste vir Oud-Kwaggas

• Kwartaallikse Nuusbriewe

• Skenkings is aftrekbaar vir belasting.

 Vir meer inligting oor die "Bush Villas" by Botlierskop Private Game Reserve sien : www.botlierskop.co.za

KWAGGA5000 Botlierskop Kompetisie Terme en Voorwaardes.pdf