Skip Navigation LinksSkoolgeld

​​​Skoolgeld


 

2018


Per JaarPer KwartaalPer 10 Maande
ONDERRIGGELD19 530.00  4 882.50
    1 953.00
2.5% afslag indien voor 28 Feb = R19,030.00  (R500.00)

OOMPIE MEYER21 887.00  5 472.00     2 189.00
2.5% afslag indien volle bedrag voor 28 Feb = R21,340.00 (R547)      
       
BEYERS TEHUIS22 995.00  5 749.00     2 300.00​
2.5% afslag indien volle bedrag voor 28 Feb = R22,420.00 (R575)      
       
GASVRYHEIDSTUDIES  1 500.00     375.00  150.00


 

BETAALWYSES:

JAARLIKS: Eenmalig voor of op 28 Februarie 2018.

KWARTAALLIKS: Betaling vind in vier gelyke paaiemente plaas, en wel as volg:

1ste kwartaal – voor of op 01 Februarie                           

2de kwartaal – voor of op 01 April

3de kwartaal – voor of op 01 Julie

4de kwartaal – voor of op 01 Oktober

MAANDELIKS: Betalings vind in 10 gelyke paaiemente plaas, met die eerste betaling Januarie, en die laaste (10de) betaling Oktober.

MAANDELIKS PER DEBIETORDER: Betalings vind in 10 gelyke paaiemente vanaf 01 Februarie tot 01 November plaas. Indien u bankbesonderhede verander en of u nie met debietorder-aftrekkings wil voortgaan nie, moet die skool so spoedig moontlik skriftelik daarvan in kennis gestel word.

Indien debietorder-aftrekkings twee keer onsuksesvol is, sal dit ongelukkig as metode van betaling geskrap word.​


 

Bankbesonderhede

FNB
Tjekrekening: 62093763673
Takkode: 210114

Verwysing: Dui u skoolgeldrekeningnommer of leerder se naam, van en graad op deposito aan.
Stuur bewys van betaling aan skool. Faks: 0866358377 of epos: krediet@outeniqua.co.za

Ons ontvang talle deposito's op ons bankstate wat geen verwysings het nie. Korrekte allokering kan nie gedoen word, indien u nie die korrekte verwysing gebruik nie. Kontak asseblief die finanskantoor om u verwysing te kontroleer. 


Kaartfasiliteite beskikbaar by ons skool.