Skip Navigation LinksKondisionering

​Sport Kondisionering

 


Die Kwagga kondisioneringspan het grootliks ten doel om 'n voorbereidingskultuur te help vestig en te onderhou wat kondisionering aan betref, wat sodoende Kwaggasport een hoeksteen sal bied om hoër hoogtes te behaal. Gereelde oefening, dissipline, harde werk en 'n klem op die fundamentele en passie vir uitnemendheid is die kern van hierdie kultuur.

Verder maak die gimnasium dit moontlik om span-georïenteerd te kan werk met die programmering wat gerig is op funksionaliteit en effektiwiteit. Werkkapasiteit word vermeerder oor 'n breë spektrum tyd en modaliteit domeine (Eksplosiewe & volhoudbare dryfkrag). 

Ons mantra; beter oefengewoontes meer gereeld met 'n beter keuse van oefenininge met beter tegniek met 'n visie van VOLHOUDBARE UITNEMENDHEID  sal ons stuur in hierdie reis vorentoe.Die kondisioneringspan:

Mnr Hans Daehne: Gimnasium Bestuur & Beginners

 • MA (L.O.) U.P. 1983
 • Biokinetikus
 • Werk 20 jaar ( 1975 – 1995 ) by die Universiteit van Pretoria
  • Senior Lektor in die Departement van Menslike Bewegingskunde
  • Senior Navorser in die Instituut vir Sportnavorsing te U.P.
  • Hoof van sportlaboratorium (1983 – 1995)
  • 10 jaar op bestuur van Biokinetikavereniging gedien
  • 15 jaar Bestuurder van OHS Gimnasium

Mnr Walter Lutsch: Senior groep (Graad 11 & 12)

 • B.Com. Honeurs (Biokinetika), RAU 2000
 • B.Com. Sportbestuur, RAU 1998
 • Biokinetikus
 • Werk 7 jaar by die Universiteit van Johannesburg (2004 – 2010)
  • Operasionele Bestuurder van die Sportwetenskap Sentrum
  • Gimnasiums Bestuurder (APK, APB & DFC)
  • Hoof: Eenheid vir Sportwetenskap (laaste 3jaar)
    

Mnr. Christopher Richardson: Middelbaan groep (Graad 9 & 10)

 • Oud Kwagga, 2011 Matriek
 • Fitness Certificate, ETA 2012
 • Personal Trainer, Virgin Active Okt 2016
 • Fitness Instructor, Virgin Active 2015 – Okt 2016
 • Ervaringsveld:
  • Currie Cup Rugbyspeler 2012
  • Instrukteur van 'n veskeidenheid klasse, Virgin Active
  • Verskeie kort kursusse in die veld van kondisionering
  • Span afrigting