Skip Navigation LinksVersorging en Voorligting

Versorging en Voorligting


Waardes


Hoёrskool Outeniqua streef daarna om sewe kernwaardes in die Kwaggas se lewens te bevorder.  Ons fokus in Kwaggaland op integriteit, respek, eerlikheid, vriendelikheid, betroubaarheid, lojaliteit en dienslewering.  Die skool streef daarna om'n gemeenskap te skep waar almal gerespekteer word en waar elke onderwyser en leerder beleef dat hy/sy erken en waardeer word.  Ons glo dat die versterking van bogenoemde waardes tot die skool se uiteindelike doelwit van uitnemendheid sal bydra.

 

Geestelike Versorging


VCSV

Die VCSV bly die buitemuurse aktiwiteit wat deurdie meeste Kwaggas bygewoon word.  In 2014 behoort 1069 van die Kwaggas aan die VCSV.  Daar is 127 kringleiers wat elke Maandagaand 'n opleidingssessie bywoon wat deur Rudolph Grobler aangebied word.  Hierdie kringleiers fasiliteer elke Woensdagmiddag 'n kring waar hul saam leer en groei in hul verhouding met die Here.  Hulle woon ook 'n kringleiersopleidingskamp aan die begin van die jaar by.  Die VCSV het deesdae ook sy eie koerant "Die Hartklop".

Deur die jaar word 'n Jeugpinksterreeks in Meimaand aangebied en in Julie word 'n Jeugweek vir die leerders aangebied.  Kwartaals geniet die Kwaggas die lofprys- en aanbiddingsgeleenthede en daar word ook op 'n gereelde basis uitreike gehou.

Ons bly dankbaar dat daar so baie geleenthede aan ons leerders gebied word waar hul geestelik kan groei.

Ouers wat bid.  Kwaggaland is ook bevoorreg om 'n groot groep toegewyde ouers te hê wat elke Vrydagoggend bymekaar kom om vir die skool as 'n geheel te bid.  Ons kan dus nie anders as om te getuig dat ons elke dag in ons skool die Here se nabyheid en genade beleef nie.

 

Emosionele Versorging


Vir 'n hele aantal jare maak die WKOD nie meer voorsiening vir dienste deur sielkundiges by die skole nie.  Outeniqua het sy eie model ontwikkel en leerders en personeel wat hulp of berading nodig het kan dit deur die skool kry.  Twee sielkundiges, twee beraders en die Distrikskantoor se maatskaplike werkster besoek die skool op 'n gereelde basis.  Baie leerders word op hierdie manier gehelp om hul emosionele probleme beter te kan hanteer of om trauma te verwerk.

Die skool beskik oor die dienste van een permanente sielkundige wat leerders help met vakkeuses en beroepsvoorligting.


Raadpleeg gerus die skool se Kwagga Opvoedkundige Sentrum (KOS) stelsel vir verdere inligting m.b.t. Akademiese Voorligting.


Welsyn en Gemeenskapsdiens


Bloedskenk

banier_versorging_bloedskenk.jpg Die afgelope vier jaar skenk Kwaggas minstens drie keer per jaar bloed.  Ons word beskou as een van die skole wat die meeste bloed in die Wes Kaap skenk en ons glo ook ons leer ons kinders hierdeur om hul medemens te dien.

 

CANSA

banier_versorging_cansa.jpg Kwaggaland hou elke jaar 'n kankerbewusmakingsweek.  In hierdie week word daar verskeie sprekers genooi om met die leerders te praat.  Dan is daar ook 'n groot  fondsinsameling waar Kwaggas hul hare laat skeer en kleur en vanjaar is ons trots om te sê dat ons R20 000 ingesamel het in die week.

 

Carpe Diem Skool

Die Kwaggas is betrokke by projekte om die leerders van die skool se lewens te vergemaklik .  Hierdie projek is baie speiaal, want elke Kwagga besef weereens hoe bevoorreg hy/sy is om gesond  te wees en 'n normale lewe te kan lei.

 

George Hospitaal Kindersaal

Leerders reik uit na kinders met speelgoed en eetgoed en lees stories vir die kinders.

 

Kinderhuise

Die kringleiers besoek die kinderhuise neem eetgoed en gaan speel op 'n Vrydag middag met die kinders.

 

Ouetehuise

Die kinders word aangemoedig om 'n oupa of ouma "aan te neem" en dan op 'n gereelde grondslag hierdie persone te besoek.

 

Geelhoutboomprojek

banier_versorging_geelhoutboom.jpg Die skool se leerders besoek vir 'n paar jaar elke Woensdag- en Vrydagmiddag die Laerskool Geelhoutboom.  Hier was die skool betrokke by bouprojekte, help die leerders met hul akademie, speel speletjies en deel Jesus met die kinders.  Die Kwaggas het oor die jare al 'n groot verskil in die leerders van hierdie skool gemaak.