Hoërskool Outeniqua High | Welkom by die Kwaggas!

Redenaars - Algemeen

E-mail Print PDF
REDENAARS: Beleid
 
DOELWITTE:
 
 • Om aan die leerders 'n geleentheid te gee tot vaardigheidsontwikkeling.
 • Om aan leerders die geleentheid te gee om as persoon te ontwikkel.
 • Om leerders te motiveer om aktueel betrokke te wees.
 • Om logiese en kreatiewe denke te bevorder.
 • Om leerders te leer om onderskeidend te luister en te lees.
 • Om leerders te leer om inligting te versamel, te ontleed en te sintetiseer.
 • Om leerders te leer om eie menings en argumente te formuleer.
 • Om leerders te leer om met selfvertroue ander mense te oorreed, vermaak, in te lig en te motiveer.
 
GELEENTHEDE VIR ONTWIKKELING:
 
 • ATKV- Redenaarskompetisie ( 5 juniors/ 6 seniors)
 • Young Communicator's Award (Anglo American/Sowetan)
 • Graadkompetisies in Engels en Afrikaans.
 • George Kunstefees
 • Outeniqua Onvoorbereide Redenaarskompetisie
 
 
ATKV-REDENAARSKOMPETISIE:
 
 • Interne oop kompetisie waartydens 5 juniors en 6 seniors gekies word om die skool by die streekskompetisie te verteenwoordig.
 • Die inskrywingsgeld per kind word deur die skool betaal.
 • Daar word in die begroting voorsiening gemaak vir reis- en verblyfkoste van leerders wat na die half- en eindronde deurdring.
 • Die streekskompetisie word die afgelope klompie jare deur ons skool aangebied.
 • Die ATKV stuur vroeg in die jaar 'n handleiding na skole waarin riglyne en voorskrifte vir die kompetisie uiteengesit word.
 • Die ATKV skryf elke jaar temas voor waaruit leerders dan 'n onderwerp formuleer.
 
YOUNG COMMUNICATOR's AWARD:
 
 • 'n Engelse Tweede Taal-kompetisie.
 • Dit word deur die plaaslike DISTRIKSKANTOOR gereël. Die vakadviseur vir Engels is in beheer.
 • Twee of drie leerders mag aan die plaaslike kompetisie deelneem.
 • Deelnemers ontvang opleiding voor hul deelname.(deur vakadviseur)
 
GRAADKOMPETISIES IN ENGELS EN AFRIKAANS:
 
 • Deur die jaar word daar in die Afrikaans- en Engelsklasse goeie sprekers geïdentifiseer en dan word daar in die 3e en 4e kwartale kompetisies in elke graad gehou.
 • Kontakpersoon: me. L. Pretorius
 
 
OUTENIQUA ONVOORBEREIDE REDENAARSKOMPETISIE
 
 • Hierdie kompetisie is oop vir alle skole in George en omgewing.
 • Leerders moet 'n toespraak in Afrikaans lewer.
 • 'n Onderwerp en leesstof word voorsien.
 • 'n Uitnodiging word vroeg in die jaar na alle skole gestuur.
 • Beoordeling word op die ATKV se beoordeelstaat gedoen.
 • Daar sal 'n junior en 'n senior kompetisie wees.
 • Dit vind op twee opeenvolgende aande plaas.
 • Daar is begroot vir pryse vir die wenners en geskenke vir die beoordelaars.
 • Daar word van 6 beoordelaars oor die twee aande gebruik gemaak.
 • Venue: personeelkamer OHS
 • Kontakpersoon: me. L. Pretorius
 
VERANTWOORDELIKE PERSONE:
 
 • Mej. M.J. Smith – organiseerder. Help leerders met die skryf van toesprake. Help met die reël van die ATKV-streekskompetisie. Organiseer Outeniqua Onvoorbereide Redenaarskompetisie. Tree op as beoordelaar by streek- en halfeindrondes van die ATKV-kompetisie.
 
 • Mev. A.G.Louw – Organiseerder van die ATKV-streekskompetisie en semi-finaal in Suid-Kaap.
 
 • Mev. L. Pretorius: Organiseer graadkompetisies.
 
 • Mev. L. Pretorius: T. Haupt en S.van Niekerk : ATKV beoordelaars
PRESTASIETOEKENNINGS
 
MERIETETOEKENNING:
 
Dit word gemaak aan leerders wat die skool in enige kompetisie verteenwoordig of wat in ‘n interne kompetisie onder die eerste 3 eindig.
 
HALFKLEURE:
 
Dit word gemaak aan leerders wat in ‘n plaaslike(dorp) kompetisie onder die eerste drie eindig, bv. George Kunstefees
 
VOLKLEURE:
 
Dit word gemaak aan leerders in grade 10, 11 en 12 wat die Suid-Kaap in ‘n  kompetisie verteenwoordig, bv. die halfeindrondtes van die ATKV-kompetisie en die Young Communicators’ Award-kompetisie.
 
JUNIOR KLEURE:
 
Dit word gemaak aan leerders in grade 8 en 9 wat die Suid-Kaap in ‘n  kompetisie verteenwoordig, bv. die halfeindrondtes van die ATKV-kompetisie.
 
VOLKLEURE MET LOURIER:
 
Dit word gemaak aan leerders wat aan die nasionale eindrondtes van kompetisies deelneem.
 
EREKLEURE:
 
‘n Leerder ontvang erekleure wanneer hy/sy onder die eerste drie in ‘n nasionale kompetisie eindig