21 Jaar Reunie – 30 Oktober 2021

Matrieks 2000 – 21 Jaar Reunie – 30 Oktober 2021

Voltooi asseblief die onderstaande vorm : RSVP 13 October 2021

  • MM slash DD slash YYYY

’n Faktuur sal aan u verskaf word. Inbetalings kan direk gedoen word.

Bankbesonderhede

Nedbank  –  Kwagga Trust  –  1187 148 350  –  Garden Route 198 765  –  Verwysing: Naam, Van en Jaar

Besprekings en bevestigings

  • As ‘n bespreking en betaling gemaak word, word geen bespreking geag afgehandel te wees totdat Hoërskool Outeniqua / Kwagga Trust die bespreking bevestig en die betaling ontvang is nie.
  • Hoërskool Outeniqua / Kwagga Trust stuur ‘n belastingfaktuur aan ‘n individu om ‘n bespreking te bevestig.

Betaling en terugbetalings

  • Besprekings moet vooraf geskied.
  • Slegs persone wat ten volle betaal het, het toegang tot die reünie.
  • Bewys van betaling moet nie later as 7 (sewe) werksdae voor die datum van die reünie ingedien word nie.

Kansellasies

  • Persone wat ‘n bespreking wil kanselleer, moet ‘n skriftelike kansellasiekennisgewing aan reunie@outeniqua.co.za stuur.
  • Persone wie bespreek en betaal het, maar die bespreking 14 (viertien) werksdae voor die datum kanselleer, bly aanspreeklik vir 20% (twintig) van die koste van die bespreking.
  • Persone wat bespreek en betaal het, maar nie die bespreking kanselleer nie, bly aanspreeklik vir die bespreking en verbeur die geleentheidskoste.

Berneen Müller: reunie@outeniqua.co.za – 0833094437