Beheerliggaamverkiesing 2021

Voting Crowd : Algemene oorsig

Tutoriaal: die gebruik van VotingCrowd deur middel van ‘n webblaaier op foon of rekenaar

Tutoriaal: die gebruik van VotingCrowd toep

BHL verkiesing 2021

Beheerliggaamverkiesing
Die afgelope drie jaar van die huidige beheerliggaam het verby gesnel. Dié beheerliggaam sou met die aanvang van hulle termyn nie kon gedink het wat in 2020 met ons gebeur het nie. Baie van die beheerliggaam se planne het as gevolg van die pandemie nie gerealiseer nie. Tog het die beheerliggaam onder die huidige omstandighede baie hard gewerk. Baie dankie aan die beheerliggaam wat onder leiding van mnr. Andre Keyser die skool deur buitengewone tye help bestuur het. Die inperkingsmaatreëls het ons gedwing om na ‘n alternatiewe manier van verkiesing te gaan kyk. Ons het verlede jaar met die hulp van Fedsas en Voting Crowd (Mnr. Jaco Pretorius van
Mosselbaai) ‘n aanlyn tussenverkiesing met groot sukses gehou. Daarom het die beheerliggaam besluit om vanjaar die beheerliggaamverkiesing weer aanlyn te hou. Ouers wat nie aanlyn kan stem nie, sal die geleentheid kry om in K26 te kom stem. Dit is uiters noodsaaklik dat elke ouer hom/haar vergewis van die proses en dan te nomineer en aan die verkiesing deel te neem. Die aanlyn verkiesing is baie veiliger ten opsigte van die verspreiding van die virus en die tel van stemme is baie makliker en vinniger. Die verifiëring van die uitslae is ook baie makliker as met die ou stelsel. Die programmatuur is so opgestel dat met die druk van ‘n knoppie die rekenaar die stemme tel. Die uitslae van die verkiesing sal ook binne ‘n uur nadat die verkiesing gestop het, beskikbaar wees. Die persoonlike inligting van elke persoon word ook deur ‘n kontrak tussen Hoërskool Outeniqua en Voting Crowd beskerm. Die program is ook geskryf dat geen ouer of wettige voog vir ‘n tweede of derde keer kan stem nie.

Die volgende stappe moet gevolg word:
1. Departement van basiese onderwys moet toestemming vir die projek gee.
2. WKOD moet toestemming gee.
3. Kennisgewing aan ouers gaan Vrydag 19 Februarie 2021 aan die ouers gegee word.
4. Nominasies van kandidate moet voor of op 12 Maart 2021 om 14:00 by die skool ingedien
word. Nominasievorms is by die skool of kiesbeampte beskikbaar. Die nominasievorm kan
ook op die skool se webbladsy gekry word. Die kiesbeampte vir die verkiesing is mnr. Herman
du Plessis van Laerskool Denneoord.
5. Indien ouers nie internet toegang het nie, kan hulle deur die loop van 25 Maart 2021 vanaf
08:00 tot 18:00 in die rekenaarlokaal K26 gaan stem. Die normale Covid-regulasies van
maskers dra, skandering en sosiale afstand moet gehandhaaf word. Ouers kan ook van die
skool se wifi in die parkeerarea gebruik maak. Dan hoef hulle nie deur die skanderingsproses
gaan nie.
6. Ouers gaan na www.votingcrowd.co.za en stem.
7. Elke ouer sal ‘n unieke password via sy/haar epos ontvang. Die ouers gebruik sy/haar IDnommer en die unieke password om toegang tot die verkiesingsblad te verkry. Ouers sal bogenoemde inligting ook via ‘n sms kry.
8. Genomineerdes moet ‘n foto en verkorte cv aan Henry Grimes by itsupport@outeniqua.co.za
stuur. Dit moet asseblief teen Woensdag 17 Maart om 12:00 gedoen wees.
Graag versoek ek alle ouers om op ‘n wettige en ordelike wyse aan die beheerliggaamverkiesing
deel te neem. Indien ons nie met die eerste verkiesing ‘n kworum het nie, sal die tweede verkiesing
op 1 April 2021 plaasvind.