Huiswerk Julie 2021


Graad 8 en 9

Geskiedenis

TAAKKAART 1

NAVORSINGSTAAK GRAAD 9

GR. 8 TAAKKAART 1


Graad 10

Wiskundige Geletterdheid

WG10 Beplanning


Graad 11

Wiskundige Geletterdheid

WG11 Beplanning

Afrikaans Toespraakonderwerpe

Gr. 11 AFRIKAANS TOESPRAAK OPDRAG TAAK 9

 


Graad 12 

English Home Language

PLANNING FOR TERM 3, WEEKS 1 – 2 IF LOCKED DOWN.

Wiskundige Geletterdheid

WG12 Beplanning