OUERAFSPRAKE

HOëRSKOOL OUTENIQUA: REGISTRASIE: OUERAFSPRAKE

Dinsdag 26 Julie 2022

(Vul asseblief vir elke kind ‘n aparte vorm in)

Tydgleuf wanneer die opvoeders u kan verwag: U kan op TWEE tydgleuwe klik.(Required)
Opvoeders wat u wil besoek: Klik in die blokkie links van die opvoeder se naam(Required)

Elke afspraak sal ‘n maksimum van 10 minute wees om soveel moontlik ouers te akkommodeer.
By sommige opvoeders sal u moontlik moet wag; wees asseblief geduldig.
WIE EERSTE OPDAAG, WORD EERSTE GEHELP
This field is for validation purposes and should be left unchanged.