PRO-KWAGGA TRUST LIDMAATSKAP AANSOEKVORM

Die PRO-KWAGGA TRUST gee jong oud-Kwaggas vóór hul 10 jaar reünie die geleentheid om vir net R150/jaar ‘n lid te wees. By jou 10 jaar reünie kan jy dan besluit of jy ‘n volwaardige Kwagga Trust lid wil word.

Jou ondersteuning & lojaliteit aan jou Alma Mater  word hoog op prys gestel!

 

Ledegelde finansier die bedryfsuitgawes van die Kwagga Trust:Salarisse, infrastruktuur (huur van kantoor spasie en funksie lokale) en kommunikasie (internet, telefoon, posgeld, koerierkostes, ens). Ledegeld befonds ook uitgawes wat verband hou met Kwagga-aktiwiteite: AlumNet, Kwagga leesprogram, reünies, fondsinsamelingsgeleenthede en beurse vir leerders (Akademie, Ambassadeurskap, Behoeftigheid, Kultuur, Leierskap en Sport).

Addisionele befondsing / bydraes is nodig om Hoërskool Outeniqua as die enigste begunstigde van die Kwagga Trust te ondersteun. Die welstand van ons Alma Mater is nie slegs die verantwoordelikheid van onderwysers en ouers nie. Die monetêre ondersteunig van oud-Kwaggas, ouers en ondersteuners in hierdie verband is van kardinale belang.

 

Donasies / ledegeld aan die Kwagga Trust is aftrekbaar van belasting. Ingevolge Artikel 18A van die Wet op Inkomstebelasting sal u ‘n donasie kwitansie ontvang.