Tuis Onderig Register

Tuis onderig register

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY

  • 'N TIPIESE SKOOLDAG VIR 'N AANLYN-LEERDER
    Leerders moet ook kennis neem dat dit nie die skool se uitgangspunt is om leerders heeldag met skoolwerk besig te hou nie. Outeniqua glo in gebalanseerde opvoeding. Nadat die leerder aan sy of haar skoolwerk aandag gegee het, moedig ons die leerders aan om te ontspan, te oefen en te sosialiseer - binne die veiligheidsmaatreels wat geld. Hierdie aspekte is netso belangrik vir die holistiese ontwikkeling van die kind as sy of haar uitbreiding van kennis en vaardighede op akademiese gebied. 'n Tipiese skooldag vir 'n graad 10-leerder kan dus so verloop:Lesse en opdragte sal altyd die vorige aand op Edmodo gelaai word. Onthou net: by die juniors sal daar nie lesse in alle vakke elke dag gelaai word nie. Die selfstandige leerder sal ook self kan besluit hoe sy of haar dagprogram sal verloop. Bogenoemde is bloat 'n riglyn en hoef verseker nie gevolg word nie. Elke leerder moet sy of haar eie ritme kry en daarby bly. Hierdie tipe leerder aanvaar dus eie verantwoordelikheid vir sy of haar vordering.