Tuis Dag

Tuisdag

  • Elke seksie word in twee ewe groot groepe verdeel: OUGOUD en GEEL.
    Hierdie twee groepe sal op afwisselende dae skool bywoon. Die groep wat nie skool bywoon nie, moet vir die duur van die skooldag tuis aan hulle opdragte werk.
    Leerders moet dus voor 08:00 in die oggend aanlyn registreer om “afwesig met geldige rede” gemerk te word.
    As ‘n leerder 10 skooldae sonder ‘n geldige rede afwesig is, sal die leerder by die Departement van Onderwys aangemeld word en daar sal versoek word dat die leerder van die rol geskrap word.
    Die opdragte wat die leerder tuis moet voltooi, sal gereeld gekontroleer word en in samehang met die Afwesigheid beskou word.