Vakkeuse

Vakkeuse aanbieding (Die dokument sal dadelik Aflaai) 

 

Vakkeuse Vorm

  • VIER VAKKE IS VERPLIGTEND, MAAR die leerder kan kies tussen:

  • DRIE VERDERE VAKKE MOET GEKIES WORD

    Selekteer EEN vak uit elkeen van die onderstaande keuses.

  • VRYSTELLING TOT GRAADSTUDIES: Slaag 4 vakke met 'n prestasiepunt van 4 (50%) of hoër.