Kwagga Trust

DOELWIT

Die Trust wil die volgende bereik:

 • ‘n Finansiële basis skep om onderrigstandaard te handhaaf deur voldoende gekwalifiseerde personeel te verseker.
 • Leerders wat uitstaande akademiese en sportprestasies lewer, finansieel te ondersteun.
 • Leerders met meriete, wat nie oor die nodige fondse beskik nie, finansieel met hulle skoolloopbaan te ondersteun.
 • Oud-Kwaggas, met akademiese meriete, finansieel te help met naskoolse studies.
 • Leerders, wat in die onderwys as beroep belangstel, finansieël te help om weer as onderwysers te kom diens lewer aan hul Alma Mater.
 • Fondse beskikbaar te hê sodat Outeniqua op tegnologiese gebied dié voorloper sal wees.
 • Die daarstelling van voldoende sport-en kultuurfasiliteite.

Ledegelde finansier die bedryfsuitgawes van die Kwagga Trust:Salarisse, infrastruktuur (huur van kantoorspasie en funksielokale) en kommunikasie (internet, telefoon, posgeld, koerierkostes, ens). Ledegeld befonds ook uitgawes wat verband hou met Kwagga-aktiwiteite: AlumNet, die leesprogram, reünies, fondsinsamelingsgeleenthede en beurse vir leerders (Akademie, Ambassadeurskap, Behoeftigheid, Kultuur, Leierskap en Sport).

 

WAARVOOR WORD LEDEGELD AANGEWEND

Ledegelde finansier die bedryfsuitgawes van die Kwagga Trust:Salarisse, infrastruktuur (huur van kantoorspasie en funksielokale) en kommunikasie (internet, telefoon, posgeld, koerierkostes, ens). Ledegeld befonds ook uitgawes wat verband hou met Kwagga-aktiwiteite: AlumNet, die leesprogram, reünies, fondsinsamelingsgeleenthede en beurse vir leerders (Akademie, Ambassadeurskap, Behoeftigheid, Kultuur, Leierskap en Sport).

WAT KRY EK AS DONATEUR HIERUIT

Voordele vir lede van die Kwagga Trust

 • U ontvang ‘n Kwagga Trust Lidmaatskapkaart.
 • U naam verskyn op die Ererol vir Kwagga Trustlede in die sysaal van die GJB Volschenk Skoolsaal.
  (Sodra lede ’n totale bydrae van R1,200 of meer aan die Trust gemaak het.)
 • U ontvang ’n verwelkomingsgeskenk.
 • Komplementêre kaartjie vir die jaarlikse Kwagga Trust Winterkuier vir lede en hul gades.
 • U ontvang nuus en inligting rakende die Kwagga Trust en Hoërskool Outeniqua deur middel van halfjaarlikse nuusbriewe.
 • Donasies / ledegeld aan die Kwagga Trust is aftrekbaar van belasting. Ingevolge Artikel 18A van die Wet op Inkomstebelasting sal u ‘n donasie kwitansie ontvang.
 • Gratis toegang tot alle sportbyeenkomste en kultuuropvoerings (bespreking by laasgenoemde verpligtend) soos aangebied deur Hoërskool Outeniqua.
 • 20% Korting per lid op die inskrywingsgeld/kaartjies van fondinsamelingsfunksies van die Kwagga Trust.
 • Name van nuwe donateurs word in die skool se Jaarblad opgeneem.

CHARLES SMALBERGER SCHOLARSHIP

The Charles Smalberger Scolarship for the most versatile scholar: Academic, Sport, Culture and Ambassador for

Kwaggas.   The Charles Smalberger Scholarship was founded in 2006 by Charles Smalberger, a scholar who matriculated at Outeniqua High School in 1957.  He lives in the UK where he is an excellent businessman.  Over the years Charles kept in touch with his Alma Mater.  Charles donated an amount of R140 000 of which the interest is to be used for the scholarship.