Oud-Kwaggas

Berneen Müller

Telefoon: 044 874 4156 ext 246
E-pos: kwaggatrust@outeniqua.co.za

Daar is verskeie maniere waarop oud-Kwaggas betrokke kan raak by die skool. Graag nooi ons elkeen van julle om deel daarvan te vorm.

Ons wil ook graag julle inligting bekom om nuus aangaande reünies en ander spesiale geleenthede te kan kommunikeer. Laai gerus die vorm af en e-pos dit aan ons.