Vakante Poste

Beheerliggaam vakature vanaf 1 April 2020

Pos 1:

(Aflos pos)     Opvoeder: Ontwerp gr. 10 – 12 en Skeppende Kunste gr. 8 – 9

                           Tydperk vanaf 1 Julie tot 7 November 2020

Pligte:  Aanbied van bogenoemde vakke

Registeronderwyser

Betrokke by die skool se uitgebreide ko-kurrikulêre program.

Ervaring in leerderbegeleiding

Vereistes:   Universiteitsopleiding om Ontwerp gr. 10 – 12 en Skeppende Kunste gr. 8 – 9 aan te bied.

 

Pos 2:

Opvoeder: Visuele Kunste gr. 10 – 12 en Skeppende Kunste gr. 8 – 9. Vanaf 1 Oktober 2020

Pligte:  Aanbied van bogenoemde vakke

Registeronderwyser

Betrokke by die skool se uitgebreide ko-kurrikulêre program.

Ervaring in leerderbegeleiding

Vereistes:  Universiteitsopleiding om Visuele Kunste gr. 10 – 12 en Skeppende Kunste gr. 8 – 9 aan te bied.

Vergoeding vir bogenoemde pos

  • Markverwante pakket sal onderhandel word.

Aansoeke sluit op Vrydag, 8 Mei 2020 om 12:00
Rig aansoeke aan:
Die Skoolhoof
Hoërskool Outeniqua
Courtenaystraat
George, 6529
Epos info@outeniqua.co.za